پلاستیک لبه کارتن جهت بسته بندی سفت تر و جلوگیری از آسیب رسیدن به لبه ی گوشه کارتن استفاده می شود. پلاستیک گوشه کارتن در صنایع مختلف مانند بسته بندی ، لوازم خانگی ، مواد غذایی ، لوازم خودرو و غیره به سبب محافظت کارتن و جلوگیری از شل شدن تسمه ها کاربرد دارد.